Stress


Chronische stress vergroot niet alleen het risico op lichamelijke ziektes en mentale aandoeningen als depressie, het zou ook letterlijk je brein verkleinen. Dat blijkt uit studies aan de Universiteit van Berkeley (Californië) en Yale. Gelukkig zijn er ook manieren om het verlies aan hersenmassa tegen te gaan.

Steeds meer mensen vallen ten prooi aan stress. Volgens Geestelijk Gezond Vlaanderen zouden maar liefst een op de tien bezoeken aan de huisarts met stress te maken hebben, zou 30 procent van alle psychische klachten stressgerelateerd zijn en zou stress 64 procent van alle werknemers raken. 

Stress: wat is het?

Bij stress treden er een aantal fysiologische processen in werking die ons lichaam moeten voorbereiden om te vechten of vluchten

Thomas Janssens, postdoctoraal onderzoeker KUL

Stress is in feite niet meer dan een biologische reactie op een potentieel gevaarlijke situatie. "Vanaf het moment we een gebeurtenis als bedreigend inschatten, gaat ons zenuwstelsel het lichaam automatisch voorbereiden op 'vechten of vluchten'", zegt Thomas Janssens, postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. "In een eerste fase zullen onze bijnieren adrenaline aanmaken: spieren spannen zich aan, onze hartslag versnelt en de bloeddruk stijgt. 

"Als de situatie oncontroleerbaar en bedreigend blijft, zal na enkele minuten ook een tweede systeem in werking treden: onze bijnierschors zal cortisol gaan aanmaken. Dat stresshormoon zorgt er onder meer voor dat we emotionele ervaringen beter onthouden." Onder invloed van die fysiologische processen, verandert langdurige stress ook de structuur van onze hersenen.

Te veel witte hersenstof

©THINKSTOCK

Hoe dat proces neurologisch precies in zijn werk gaat, brachten Daniela Kaufer, professor in de Biologie aan de Universiteit van Berkeley, en haar collega's in kaart. "In de hersenen kunnen we grosso modo twee soorten cellen onderscheiden", zegt Kaufer. Enerzijds is er degrijze hersenstof: de cellen en neuronen die informatie verwerken en opslaan. Anderzijds is er eenwitte hersenstof. "Dat zijn de zenuwcellen en vezels die zorgen voor de vlotte overdracht van elektronische signalen tussen de hersencellen."

Een teveel aan witte hersenstof versnelt de overgang van prikkels tussen bepaalde delen van de hersenen

Daniela Kaufer, professor in de biologie

Uit het onderzoek van Kaufer blijkt dat chronische stress de ontwikkeling van witte hersenstof stimuleert, terwijl het de productie van grijze hersenstof afremt. Daardoor ontstaat er in bepaalde delen van de hersenen - met name in de hippocampus - het gebied dat onze emoties en ons geheugen reguleert - een overvloed aan de witte signaalstof. "Die overvloed verstoort er de communicatie en de timing van informatieoverdracht tussen hersencellen."

Verlies aan hersenmassa

Wanneer de massa in de prefrontale cortex afneemt, zullen mensen hun angstresponsen op stresssituaties minder goed onder controle kunnen houden

Thomas Janssens, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven

Uit een onderzoek aan de universiteit van Yale blijkt dan weer dat chronische stress leidt tot een verlies aansynaptische functies. Synapsen zijn de plaatsen waar de overdracht van elektronische signalen tussen verschillende hersencellen normaalgezien plaatsvindt. Dat zou op zijn beurt dan weer leiden tot een verlies aan grijze massa in de prefrontale cortex, het gebied dat cognitieve en emotionele functies als het nemen van beslissingen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing regelt. 

"Omdat de prefrontale cortex onze cognitieve functies reguleert, heeft die normaalgezien een dempend effect op die delen in de hersenen die onze emotionele responsen aansturen. Ook op het deel dat in geval van stress moet inschatten of een situatie al dan niet bedreigend is" zegt Thomas Janssens. Wanneer de massa in de prefrontale cortex afneemt, zal dus ook de angstrespons bij stress minder goed onder controle kunnen worden gehouden.

Verhoogde angstrespons

De hersenen van mensen die lange tijd onder grote stress hebben gestaan, zullen na verloop van tijd een overgevoeligheid voor stressors ontwikkelen

Thomas Janssens, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven
©THINKSTOCK

De combinatie van het verlies aan grijze massa en een teveel aan witte hersenstof, kan zeer schadelijk zijn voor stressstoornis."

"In feite komt het allemaal neer op een soort van sensitisatie", zegt Janssens. "De hersenen van mensen die lange tijd onder grote stress hebben gestaan, zullen na verloop van tijd een overgevoeligheidvoor stressors ontwikkelen. Daardoor lokken ook kleine prikkels, enorm hevige stress- en angstreacties uit."

Omdat"Omdat de prefrontale cortex onze cognitieve functies reguleert, heeft die normaalgezien een dempend effect op die delen in de hersenen die onze emotionele responsen aansturen. Ook op het deel dat in geval van stress moet inschatten of een situatie al dan niet bedreigend is" zegt Thomas Janssens. Wanneer de massa in de prefrontale cortex afneemt, zal dus ook de angstrespons bij stress minder goed onder controle kunnen worden gehouden.

Overgevoeligheid tegengaan

Mindfulness kan de grijze massa en activiteit in de hippocampus opnieuw doen toenemen

Gelukkig blijken er ook manieren om de overgevoeligheid van de hersenen voor stressprikels opnieuw tegen te gaan. Eenonderzoek aan de universiteit van Harvard toonde aan dat met name mindfulness een erg effectieve methode zou zijn om het verlies aan hersenfuncties door stress te bestrijden. Deelnemers die gedurende acht weken 27 minuten per dag aan mindfulness deden, vertoonden een toename van degrijze materie in de hippocampus en een afname van neuronen in het deel dat het meest actief is tijdens angst en stress. 

Ook activiteiten als wandelen of sporten zouden de activiteit in de hippocampus verhogen en er de hersenmassa stimuleren.

BRON   http://www.demorgen.be/lifestyle/hoe-stress-je-brein-letterlijk-doet-krimpen-a2199028/25yVV6/Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Zelf je afspraak maken, 24 uur per dag

AFSPRAAK MAKEN? BEL 055-8430431

Er zijn meer tijden mogelijk dan in de webagenda open staan!

Orthomoleculair geschoold
(sinds juli 2014) 


Nieuwe Praktijk locatie Deventer!

M.i.v. 29-1-2019 houdt ik mijn praktijk bij
Kuna Ludado centrum voor WelZijn
Brinkgreverweg 122
Devente

lees het hele artikel
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Activiteit

Filmpje:

https://www.destentor.nl/apeldoorn/in-de-overgang-na-17-00-uur-geen-koffie-thee-en-chocolade~a08a3207/

Tijd voor jezelf moment


Herkenning? Erkenning? 

Iemand die begrijpt waar je het over hebt.
Die jouw klachten serieus neemt.
Gun jezelf een consult,...
Het kan je zoveel inzicht geven!

Meer lezen? 'Te lijf'
door Isa Hoes


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gratis Care for Women nieuwsbrief

Elke maand het laatste nieuws over Care for Women en nieuwe artikelen. Blijf verbonden, meld je aan!

Naam *
E-mail *