Voordelen van de anticonceptiepil blijven opwegen tegen risico's


25 november 2013
Voordelen van de anticonceptiepil blijven opwegen tegen de risico’s
In haar verklaring van 22 november 2013 lijkt de European Medicines Agency voorlopig een eind gemaakt te hebben aan de hernieuwde belangstelling voor de relatie tussen de progestagene component van de gecombineerde anticonceptiepil en veneuze trombo-embolie (VTE). De conclusie is dat de voordelen zoals het voorkómen van ongewenste zwangerschap, ruimschoots opwegen tegen het zeer geringe risico van VTE.
De bijsluiterteksten zullen aangescherpt worden om er nogmaals op te wijzen dat het belangrijk is dat vrouwen goed voorgelicht worden over dit risico. Dokters moeten daarnaast meer rekening houden met de individuele risicofactoren van vrouwen op VTE en bewust zijn van het beschikbare bewijs over verschillen in deze risico’s tussen de diverse generaties progestagenen. De volgende getallen zullen opgenomen worden in de bijsluiter voor wat betreft het risico op een VTE per 10.000 vrouwen per jaar:
- 2, zonder gebruik van de pil
- 5-7, bij gebruik van een combinatiepil met tweedegeneratie progestagenen als levonorgestrel, norethisteron en norgestimaat
- 6-12, bij gebruik van de vaginale ring en pleister met resp. etonogestrel en norelgestromin
- 9-12, bij gebruik van combinatiepillen met drosperinon, gestodeen en desogestrel, de zogenaamde derde en vierdegeneratiepillen
- Onbekend in combinatiepillen met chlormadinon, dienogest en nomegestrol. Studies worden gedaan of gepland om dit risico te onderzoeken.
Onrust
Een en ander zal binnenkort wettelijk bekrachtigd worden door de Europese Commissie. Hoe moeten we de onrust over Diane-35 en de 3e/4e generatie anticonceptiemiddelen eerder dit jaar nu beoordelen? De aanleiding voor die onrust kwam uit Frankrijk. Met opmerkelijke en onverklaarbare daadkracht werd daar Diane-35 in de ban gedaan en werd tevens de vergoeding van 3e/4e generatie gecombineerde pillen opgeschort. Gevolg: veel onrust onder gebruiksters, een enorme afname van Diane-35 gebruik en, naar ik begrepen heb van Franse gynaecologen, een toename van het aantal abortussen in dat land.
De Europese evaluatie die volgde heeft eigenlijk niets opgeleverd. Een enorme bureaucratische rompslomp voor de registratiehouders en een consultatie met een expert panel resulteerden uiteindelijk in een beperkte aanscherping van de bijsluitertekst, niets meer. Diane-35 moest weer terug op de Franse markt en alle hormonale contraceptiva inclusief de 3e/4e generatie pillen kregen geen tweedelijns positie in de bijsluiter zoals Frankrijk graag wilde.
Juiste beslissing
De beslissing van de Europese autoriteiten lijkt mij een juiste. Per slot van rekening zijn er geen nieuwe gegevens die aanleiding geven de positie te heroverwegen. De Engelse registratieautoriteiten zeggen dat nog eens expliciet in haar persbericht. Sterker zelfs, recente gegevens uit prospectieve studies lijken te suggereren dat de vermeende verschillen in VTE risico’s tussen tweede- en latere generatiepillen niet bestaan (zie bijvoorbeeld artikel van Dinger, Dinger, Möhner en Heniemann, en Seeger, Loughin, Eng, Clifford, Cutone en Walker).
Ook de Canadese gynaecologen zien geen verschil in VTE risico tussen de diverse generaties pillen. Er vonden dit jaar voor de zoveelste keer tijdens congressen verhitte discussies plaats tussen de epidemiologen en family planning experts over het al of niet bestaan van deze verschillen. Triest, want eigenlijk is het een weinig relevante discussie.
Ongewenste zwangerschappen
Waar we over zouden moeten spreken is hoe we ongewenste zwangerschappen nog verder kunnen voorkomen (zie positon statement van Bitzer ea.). En dat is nodig want er zijn ook andere epidemiologische gegevens dan die over trombose bij de pil, die letterlijk veel pregnanter zijn. Zo is bijvoorbeeld bijna de helft van de zwangerschappen in de Verenigde Staten ongewenst. En de statistieken in ontwikkelingslanden zijn nog veel dramatischer. Bij goede anticonceptie kan daar de moedersterfte met een derde worden teruggedrongen.
Voordelen
In plaats van het benadrukken van de nadelen van de pil, zouden we de voordelen veel meer moeten laten zien. Ja, er zijn helaas soms dramatische VTEs te melden, maar tegelijkertijd ook lagere incidenties van endometrium- en ovariumkanker. En vooral, je wordt niet zwanger bij (juist) gebruik van anticonceptie. Alles bij elkaar genomen is dat een enorm voordeel voor vrouwen vanuit medisch, psychologisch en maatschappelijk perspectief, ongeacht de minieme verschillen in risico’s tussen de diverse merken, als die al bestaan.


Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Zelf je afspraak maken, 24 uur per dag

AFSPRAAK MAKEN? BEL 055-8430431

Er zijn meer tijden mogelijk dan in de webagenda open staan!

Orthomoleculair geschoold
(sinds juli 2014) 


Nieuwe Praktijk locatie Deventer!

M.i.v. 29-1-2019 houdt ik mijn praktijk bij
Kuna Ludado centrum voor WelZijn
Brinkgreverweg 122
Devente

lees het hele artikel
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Activiteit

Filmpje:

https://www.destentor.nl/apeldoorn/in-de-overgang-na-17-00-uur-geen-koffie-thee-en-chocolade~a08a3207/

Tijd voor jezelf moment


Herkenning? Erkenning? 

Iemand die begrijpt waar je het over hebt.
Die jouw klachten serieus neemt.
Gun jezelf een consult,...
Het kan je zoveel inzicht geven!

Meer lezen? 'Te lijf'
door Isa Hoes


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gratis Care for Women nieuwsbrief

Elke maand het laatste nieuws over Care for Women en nieuwe artikelen. Blijf verbonden, meld je aan!

Naam *
E-mail *